010 - 220 5087 info@hanslemmers.nl
Selecteer een pagina
Uitvaartkosten

6elderheid van zaken
Elke uitvaart is maatwerk, afhankelijk van uw wensen, benodigde faciliteiten en de (uren-) inzet. Ik lever geen pakketten maar maatwerk. Met andere woorden: u betaalt wat u  afneemt.

Ik werk met een basistarief van € 1.695,00 waarin een aantal zaken zijn verwerkt:

 • de bespreking, regeling, uitvoering en algehele begeleiding van de uitvaart
 • het maken van reserveringen
 • het vervullen van alle wettelijke formaliteiten
 • aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden
 • administratie-, porto-, kantoor- en reiskosten

Daarnaast worden alle overige en bijkomende kosten aan u doorberekend voor o.a.:

 • het overbrengen van de overledene
 • het verzorgen en kleden, eventuele cosmetische verzorging
 • het gebruik van mortuarium, huur rouwcentrum of thuisopbaring
 • laatste zorg door zorginstelling, verzorgingshuis of ziekenhuis
 • het bezorgen van een uitvaartkist
 • een uitvaartkist
 • rouwkaarten, liturgieën, dankbetuigingen, fotowerk
 • advertentie(s), online media
 • bloemen
 • het rouw- en eventueel personenvervoer
 • de locatie van de afscheidsplechtigheid en condoleance
 • de begrafenis- of crematiekosten
 • het inhuren en wachtloon van ondersteunend personeel, dragers en/of logistiek personeel
 • de catering, gebruik consumpties

Kostenindicatie
Indicatief bedragen de totale uitvaartkosten van een crematie of een begrafenis tussen de € 6.000,00 en € 12.000,00. Uiteraard geheel afhankelijk van invulling en uitvoering.

Op basis van mijn jarenlange ervaring kan ik u oprecht adviseren en suggesties aandragen. Ook op financieel gebied.

Mochten er om welke reden dan ook onvoldoende financiële middelen zijn om te voorzien in de kosten van een eenvoudige uitvaart, ik denk graag met u mee en kan in goed overleg zoeken naar een passende oplossing.

Duidelijke afspraken
Zo snel mogelijk na ons eerste contact geef ik u een inzicht in de te verwachten kosten van de uitvaart. U ontvangt een kostenbegroting en het daarbij behorende uitvaartoverzicht met de gemaakte afspraken.

Definitieve uitvaartkosten
De opgemaakte kostenbegroting is gebaseerd op de gemaakte afspraken en wensen tijdens de uitvaartbespreking. Indien deze worden aangepast heeft dat ook consequenties voor de uiteindelijke rekening. De definitieve uitvaartkosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie; dat geldt in het bijzonder voor prijzen die naar gebruik (bv. consumpties) of tijdsduur worden berekend (bv. huur accommodatie, personeel, vervoer).

Direct hulp
24 uur per dag bereikbaar